Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2007

Lời kêu gọi

Thưa Anh em.
Mong anh em viết bài Suy niệm về Mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh.
Xin cám ơn Anh em.
T/M Nhóm: Nguyễn Văn Nam

Không có nhận xét nào: