Thứ Hai, 17 tháng 12, 2007

Biên Bản Họp

BIÊN BẢN HỌP NHÓM TÔNG ĐỒ THÁNH KINH


Ngày 6/12/2007

Thời gian: từ 8h – 9h.

Địa điểm: Cộng Đoàn Bến Hải.


NỘI DUNG

  1. Anh em vẫn giữ tinh thần đọc Kinh Thánh hằng ngày.

- Mỗi Thành viên trong nhóm nên duy trì đọc Kinh Thánh để làm gương cho các anh em khác.

- Mỗi người nên tự sắp xếp cho mình vởi khoảng thời gian trong ngày, và nên duy trì thường xuyên.

  1. Đánh giá lại chương trình Dạy Kinh Thánh ở Hai Cộng Đoàn: Hồng Đào và Bà Quẹo.

- Hoan nghênh tình thần cộng tác của anh em trong việc giúp cho các em Đệ tử về Chia sẻ – Suy niệm – và Học hỏi Kinh Thánh.

- Tuy nhiên anh em cần cố gắng chu toàn công việc được phân công. Tránh những trường hợp thiếu sót hay bị quyên như đã xảy ra ở CĐ Hồng Đào ( Các Em đã phản ánh vắng tới 3 lần ).

- Trường hợp anh em vì một lý do nào đó đột xuất, anh em phải báo lại cho Trưởng Nhóm TĐTK, hoặc báo cho Trưởng Nhà, hay người Phụ trách Cộng Đoàn Để Tử biết.


Lưu ý:

- Anh em đã dạy theo Giáo án nào thì giữ lại cho người phụ trách (Trưởng Nhóm).
Để có chương trình cho các năm tiếp theo.

- Khuyến khích anh em sự dụng những Tài Liệu của Cha Cầu. Ngoài ra anh em có thể mở rôïng thêm ở các tài liệu khác. ( Vì Cuối năm phải Báo cáo lại tình hình Cho Cha Cầu biết).

  1. Nhóm sinh viên do Anh Kha, Anh Tú phụ trách.

- Nhìn chung vẫn duy trì tốt, sinh hoạt đều đặn.

- Nhóm anh Kha có tổ chức Chương Trình NOEL cho nhóm vào các tối ngày 22 và 23/12/2007. lúc 7h tối, Tại GX Mân Côi. Anh em nào có nhu cầu thì đăng ký với anh Kha.

- Nhóm cần một số Sách Kinh Thánh Tân Ước, anh em nào xin được ở đâu thì báo lại cho anh Kha biết. Số lượng khoảng 25 đến 30 cuốn, loại sách nhỏ.

  1. Viết Bài Suy Niệm Tin Mừng.

- Anh em đã thống nhất viết bài suy niệm Tin Mừng hàng tuần, hàng tháng.

- Những anh em không đi dạy thì có tính chất bắt buộc hơn.

- Nội dung bài viết: TM Chúa Nhật, Bài Cảm nghiệm mục vụ liên quan đến Lời Chúa.

- Anh em cũng đồng ý tạo một Diễn Đàn Trao đổi thông tin - cũng như góp ý Bài viết trên Diễn Dàn Blog. Với mục đích cùng giúp nhau thăng tiến về nội dung cũng như chất lượng bài viết.

- Chú ý: Phần Diễn Dàn Blog thì do anh Tú + Anh Thắùng CĐ Bến Hải phụ trách.
Anh em sẽ được cung cấp trang Blog trong thời gian tới.

- Xin Mến Chúc anh em Một Mùa Giáng Sinh vui tươi – hạnh phúc và Năm Mới bình an.

Thư ký.

GB. Trần Ngọc Long

Không có nhận xét nào: