Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2007

Cầu nguyện với Kinh Thánh- Lectio Divina

Truyền Thống Bê-nê-đic-tô (Benedict)

Khi cầu nguyện với Kinh Thánh điều đầu tiên bạn muốn làm là tự thinh lặng để trong sự thinh lặng bạn có thể nhận ra được sự hiện diện của chính bạn và sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi cầu nguyện với Kinh Thánh bạn hãy đọc đoạn sách một cách chậm rãi. Hãy chú tâm vào đoạn kinh, đừng phân tích. Hãy tưởng tượng như Thiên Chúa đang nói với chính cá nhân bạn qua đoạn sách đó.

Truyền thống Bê-nê-đic-tô thực hành một phương pháp cầu nguyện đuợc gọi là Lectio Divina (Đọc sách Thánh). Phương thức này dẫn bạn đi sâu hơn vào trong việc gặp gỡ Lời Chúa được thực hiện qua bốn bước:

-Đọc đoạn sách với lòng tin tưởng và sự cởi mở.
-Gẫm suy điều bạn đọc, dừng lại nơi đánh động lòng bạn. Đọc lại chữ hay câu văn mang ý nghĩa cho bạn.
-Cầu nguyện tự phát với sự gợi ý của đoạn văn.
-Chiêm niệm trong sự hiện diện của Thiên Chúa trong yêu thương và sự quan tâm. Những lời cầu lúc này không cần thiết nhưng mà là sự chiêm ngưỡng Thực Thể.

Theo truyền thống này thì không có thời gian nhất định cho mỗi bước. Chiêm niệm là một món quà. Món quà mà hầu như mọi ngày chúng ta đều đọc, suy gẫm, và nói khi chúng ta bắt đầu một ngày. Nhưng chúng ta lại không có thể áp đặt sự chiêm niệm hay làm việc khác đổi lấy những món quà này.

Sau đây là những đoạn Kinh Thánh bạn có thể chọn cho những người bắt đầu:

TV 139
Rô-ma 8
Mác-cô 4: 35-39
Châm Ngôn 3: 3-61
Lu-ca 5
Các Vua 19
TV 19
Giê-rê-mi-a 1: 4-10
Ê-phê-sô 1: 3-12 ; I-sai-a 55:1-11

Không có nhận xét nào: