Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2008

Tỉnh Dòng Ngôi Lời – Giuse Việt Nam
Hạt Đào Tạo Sài Gòn
Nhóm TĐ Thánh Kinh
----o0o----

BIÊN BẢN HỌP TỔNG KẾT
NĂM 2007-2008

Cộng đoàn Mai Khôi, ngày 21 tháng 5 năm 2008

Thành phần tham dự:
- Cha cựu bề trên Theophile Ngô Hoàn Cầu.
- Mười bốn anh trong nhóm.
- Vắng hai anh em cđ Nguyễn Kiệm (do họp cộng đoàn).

I/ Cha cựu bề trên Theophile phác thảo chương trình về các buổi thuyết trình KinhThánh của Cha Feld Kaemper,SVD.
- Cha Feld Kaemper,SVD sẽ đến Việt Nam vào trung tuần tháng 9.
- Cha Feld Kaemper,SVD sẽ có 2 buổi (mỗi buổi 2-3giờ) thuyết trình cho Học viện.
- Cha Feld Kaemper,SVD sẽ nói về chủ đề : “Mục vụ Thánh Kinh”.
- Có thể mời thêm liên tu sĩ Sài gòn (chương trình cụ thể)
- Liên lạc địa điểm: Học viện Đaminh Gò vấp, Liên Dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình, Trung tâm mục vụ Sài gòn.
- Chương trình cụ thể sẽ được cha cựu bề trên Theophile và cha Giám đốc học viện thống nhất sau.
II/ Báo cáo
Với bốn mục tiêu đề ra: Đọc Kinh Thánh hằng ngày, đến với các anh em đệ tử, đến với nhóm Sinh viên Mân Côi Gò Vấp và đến với nhóm Hiệp sống Kitô Đông Quang.
- Hai cộng đoàn đệ tử: Học hỏi tổng quan về: Cựu Ước, Tân Ước, Suy niệm Lời Chúa và Chia sẻ Lời Chúa.
+ Thuận Lợi:
- Anh em linh động trong soạn thảo giáo trình phù hợp với kiến thức cũng như tiếp thu của anh em đệ tử.
- Anh em đệ tử trao dồi được các cách cầu nguyện với Kinh Thánh.
- Các buổi học diễn ra nhẹ nhàng, vui để học.

+ Khó khăn:
- Thời gian ngắn, số buổi đến với anh em đệ tử ít. một tháng một lần.
- Xin ban Giám đốc Đệ tử có chương trình cụ thể và lâu dài.
- Nhóm Sinh viên Mân Côi Gò Vấp: Chia sẻ kiến thức về Kinh Thánh, dựa theo các tài liệu của Cha cựu bề trên Theophile.
+ Nhóm Sinh viên xin các thầy tiếp tục sang năm đồng hành cùng nhóm. Nhóm sinh hoạt 1 buổi Chúa Nhật đầu tháng, từ 19g-20g30.
- Nhóm Hiệp Sống Kitô Đông Quang: Chia sẻ Lời Chúa ba bước.
+ Nhóm Hiệp Sống Kitô xin các thầy tiếp tục sang năm đồng hành cùng nhóm. Nhóm sinh hoạt thứ 5 hằng tuần từ 19g30-21g30.
III/ Xin tiến Cử trưởng nhóm TĐ Thánh Kinh năm 2008-2009
- Thầy Anphongsô Đinh Công Sáng (Thần IV).
- Thầy G.B Trần Ngọc Long (Thần II).
- Thầy An-ton Đặng Lưu Quốc Thắng (Triết II).
T/m nhóm Tông đồ Thánh Kinh
Phêrô Nguyễn Văn Nam

Không có nhận xét nào: